روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

  • روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

  • ابوالفتح الدین عمر بن ابراهیم نیشابوری مشهور به خیام از برجسته ترین حکما ریاضی دان ستاره شناس فیلسوف ورباعی سرای ایرانی در دوره ی سلجوقی شاعر قرن پنجم هجری قمری(قرن دوازدهم میلادی) است .

ادامه مطلب …

روز پاسداشت زبان فارسی وبزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

• روز پاسداشت زبان فارسی وبزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی

ادامه مطلب …

سال روز شهادت استاد مطهری وبزرگداشت روز معلم

سال روز شهادت استاد مطهری وبزرگداشت روز معلم

فرا رسیدن ١٢ اردیبهشت سالروز شهادت استاد شهید آیت ا… مرتضی مطهری (ره) و روز معلم یادآور جایگاه والای علم و معرفت و مقام والای استاد و معلم در تفکر دینی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

ادامه مطلب …

روز ملی خلیج فارس

روز ملی خلیج فارس

 

خلیج فارس!
نگین شعر بر انگشتر مینایی ایران!
کتاب نیلگون رازهای سینه‌ی تاریخ!
رواقی آبگون،ـ دهلیز قلبی پرتپش، جوشنده‌ جاویدان

خلیج فارس ازشمال باایران ازغرب باکویت وعراق وازجنوب باعربستان بحرین وامارت متحده عربی همسایه است که سومین خلیج بزرگ جهان محسوب می شود خلیج فارس وسواحل آن معادنی نظیرنفت وگازداردبه همین علت منطقه ای مهم واستراژیک محسوب میشود که در طول تاریخ همواره نامش برسرزبانها بوده است.

دهم اردیبهشت سال روز ملی خلیج فارس

در پی حوادث و جریانات تاریخ استعارگران و مزدوران خواسته اند این هویت ایرانی را تحریف یا به گونه ای دیگر جعل کنند اما در طی تلاش بزرگ مردان ایرانی در ۲۲ تیرماه ۱۳۸۴ هیات دولت مصوبه ای را تایید کرد که به موجب آن دهم اردیبهشت هرسال روز ملی خلیج فارس نام گرفت.روز ملی خلیج فارس