• سالن تولید

  • دفتر فروش

  • نمونه سنگ ها

  • نمونه سنگ ها

  • دفتر فروشگاه

معرفی صنایع آجر زیگورات

صنایع آجر زیگورات با بیش از بیست سال سابقه درخشان در زمینه های تولید و عرضه انواع مصالح ساختمانی در سطح کشور و با توجه به رضایتمندی مشتریان و همچنین در زمینه تولیدو توزیع توانسته  هزاران پروژه خرد وکلان ساختمانی را با موفقیت کامل تا پایان پروژه پشتیبانی کند.خط مشی این گروه از ابتدا تا به حال ,نو آوری ,خلاقیت,  تنوع محصول و رفع نیاز جهت رضایتمندی کامل مشتران بوده وهست.

With more than twenty years of experience in the field of manufacturing and supplying various types of building materials in the country, according to customers’ satisfaction, as well as in the field of manufacturing and distribution, Zigurat has successfully completed the construction of thousands of small and small projects to complete the project. The group’s policy from the beginning to date has been the innovation, creativity, product diversity, and satisfaction of customers to satisfy their needs. The ziggurat brick industry has more than twenty years of brilliant history in producing and supplying various types of building materials throughout the country. Considering customer satisfaction, as well as in the field of manufacturing and distribution, has managed thousands This project will support the wisdom and construction company with its full success up to the end of the project. The group’s lineup from the beginning to date has been innovation, creativity, product diversity and meeting the need for full customer satisfaction..

پروژه های در حال احداث

تعلونی مسکن فرهنگیان همدان
بیمارستان قائم اسد آباد
آجرنما پروژه ششصد واحدی امیریه
پروژه بازار سنتی شهرداری اسد آباد